Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2016

Om en vecka ligger jag under en helt annan tall i Porto Colomb.

August 05 2016

Malte och jag övningskörde till ruinen i Spännarhyttan. Bra drag där i år.

August 02 2016

Efter varje åskknall.
Åska utan regn i #Klackberg idag.

July 30 2016

Cocktail hour!
Jag har det bra, även om jag längtar efter lite åska.

July 29 2016

Beninstallation i Klackberg. Räv? @jaktjohan kanske vet?
Svampsäsong

July 28 2016

upload

July 23 2016

A room with a view.
Badar lite.

July 21 2016

En sån dag igen.

July 19 2016

Idag är tom havet varmt.

July 18 2016

We're on a boat!
Ännu en fantastisk sommardag.

July 17 2016

Snart vankas det fullmåne och mångata.
Fantastiskt fin dag, helt utan planer.

July 16 2016

Fortfarande lite mulet, men det är tunna skyar.

July 15 2016

Vilsamt med regn under tak. Resten av däcket känns mindre lockande idag.
Inomhusdag idag
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl